ลอยกระืทง ลั้ลลา~

posted on 31 Oct 2009 06:39 by baka-copain

 

 ปี้ ย์

 ไม่รู้ว่าปีนี้จะไปลอยกระทงที่ไหนเลย TT

ขอให้สิ่งที่ขอให้กระทง exteen เป็นจริงด้วยเถิด 

 

ทำไมชอบพิมพ์ กระทง เป็น กระทอง  

 

 

 

ปล. ช่วงนี้ขาดวิตามิน m   (วิตามิน m นั้นคือ money)

ปล. ทำไมโรงเรียนเปิดเร็วจัง เหมือนไม่ได้หยุดเลย เวลาที่โรงเรียนก็เดินช้า ๆ 
       เหมือนไม่่ค่อยเต็มใจจะเดิน ไอทีเวลาอยู่บ้าน เล่นคอม นอนเกลือกกลิ้ง นี่ดันเดินเร็ว

 

      

 

edit @ 31 Oct 2009 07:05:15 by baka-copain